Showing all 6 results

Máy xúc nhỏ

SY135C-13500kg

Tổng trọng lượng:

13500kg

Dung tích gầu tiêu chuẩn:

0.22-0.7(0.6)m³

Công suất định mức:

73kW/2000rpm

Động cơ:

ISUZU

Bơm chính:

KAWASAKI

Máy xúc nhỏ

SY155C-14100kg

Tổng trọng lượng:

14100kg

Dung tích gầu tiêu chuẩn:

0.55m³

Công suất định mức:

73kW/2000rpm

Động cơ:

ISUZU

Bơm chính:

KAWASAKI

Máy xúc nhỏ

SY155W-13500kg

Tổng trọng lượng:

13500kg

Dung tích gầu tiêu chuẩn:

0.58 m³

Công suất định mức:

120/2000kW/rpm

Động cơ:

ISUZU 4HK1

Bơm chính:

KAWASAKI

Máy xúc nhỏ

SY55C – 5780kg

Tổng trọng lượng:

5.78 tấn

Dung tích gầu tiêu chuẩn:

0.21m³

Công suất định mức:

36/2100KW/RPM

Động cơ:

ISUZU/KUBOTA

Bơm chính:Rexroth

(Đức)

Máy xúc nhỏ

SY55U – 5200kg

Tổng trọng lượng:

5.2 tấn

Dung tích gầu tiêu chuẩn:

0.18 m³

Công suất định mức:

30.7/2200KW/RPM

Động cơ:

ISUZU/ KUBOTA

Bơm chính:

Rexroth (Đức)

Máy xúc nhỏ

SY65W-5920kg

Tổng trọng lượng:

5920kg

Dung tích gầu tiêu chuẩn:

0.21m³

Công suất định mức:

43.0/2000kW/rpm

Động cơ:

KUBOTA V2607-DI

Bơm chính:

REXROTH