Showing all 4 results

Máy xúc lớn

SY365H – 36000kg

Tổng trọng lượng:

36 tấn

Dung tích gầu tiêu chuẩn:

1.6- 2.32m³

Công suất định mức:

212/2000KW/RPM

Động cơ:

ISUZU

Bơm chính:

KAWASAKI

Máy xúc lớn

SY375H – 37500kg

Tổng trọng lượng:

37.5 T

Dung tích gầu tiêu chuẩn:

Công suất định mức:

Động cơ:

ISUZU

Bơm chính:

KAWASAKI

Máy xúc lớn

SY500H

Tổng trọng lượng:

49.5 tấn

Dung tích gầu tiêu chuẩn:

2.2~3.1 m³

Công suất định mức:

300kW/1800KW/RPM

Động cơ:

ISUZU

Bơm chính:

KAWASAKI

Máy xúc lớn

SY750H-76200Kg

Tổng trọng lượng:

76200kg

Dung tích gầu tiêu chuẩn:

4.6m³

Công suất định mức:

377kW/rpm

Động cơ:

ISUZU 6WG1

Bơm chính:

KAWASAKI