Hot Sale

Máy xúc lớn

SY750H-76200Kg

Tổng trọng lượng:

76200kg

Dung tích gầu tiêu chuẩn:

4.6m³

Công suất định mức:

377kW/rpm

Động cơ:

ISUZU 6WG1

Bơm chính:

KAWASAKI

Máy xúc nhỏ

SY65W-5920kg

Tổng trọng lượng:

5920kg

Dung tích gầu tiêu chuẩn:

0.21m³

Công suất định mức:

43.0/2000kW/rpm

Động cơ:

KUBOTA V2607-DI

Bơm chính:

REXROTH

Máy xúc nhỏ

SY155W-13500kg

Tổng trọng lượng:

13500kg

Dung tích gầu tiêu chuẩn:

0.58 m³

Công suất định mức:

120/2000kW/rpm

Động cơ:

ISUZU 4HK1

Bơm chính:

KAWASAKI

Máy xúc nhỏ

SY155C-14100kg

Tổng trọng lượng:

14100kg

Dung tích gầu tiêu chuẩn:

0.55m³

Công suất định mức:

73kW/2000rpm

Động cơ:

ISUZU

Bơm chính:

KAWASAKI

Máy xúc nhỏ

SY135C-13500kg

Tổng trọng lượng:

13500kg

Dung tích gầu tiêu chuẩn:

0.22-0.7(0.6)m³

Công suất định mức:

73kW/2000rpm

Động cơ:

ISUZU

Bơm chính:

KAWASAKI

Máy xúc lớn

SY500H

Tổng trọng lượng:

49.5 tấn

Dung tích gầu tiêu chuẩn:

2.2~3.1 m³

Công suất định mức:

300kW/1800KW/RPM

Động cơ:

ISUZU

Bơm chính:

KAWASAKI

Máy xúc lớn

SY375H – 37500kg

Tổng trọng lượng:

37.5 T

Dung tích gầu tiêu chuẩn:

Công suất định mức:

Động cơ:

ISUZU

Bơm chính:

KAWASAKI

Máy xúc lớn

SY365H – 36000kg

Tổng trọng lượng:

36 tấn

Dung tích gầu tiêu chuẩn:

1.6- 2.32m³

Công suất định mức:

212/2000KW/RPM

Động cơ:

ISUZU

Bơm chính:

KAWASAKI

Tin tức